• Colegiul Național "Octavian Goga" Sibiu
 • Grupul Școlar "Nicolae Teclu" Copșa Mică

 • Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" Craiova
 • Colegiul Național "Frații Buzești" Craiova

 • Școala cu Clasele I-VIII "I. G. Duca"
  Râmnicu Vâlcea

 • Grupul Școlar Industrial Energetic Turceni

 • Colegiul Național "Inochenție Micu-Clain" Blaj
 • Școala cu Clasele I-VIII "Ion Agârbiceanu" Cenade

Scop:

 • Proiectul iși propune formarea unor abilități specifice educației pentru valori, care să contribuie la conștientizarea și aprecierea de către elevi a personalităților marcante ale culturii, științei, civilizației românești.
 • Se urmărește în același timp, valorificarea potențialului intelectual, creativ și inovativ al tinerilor cu privire la capacitatea acestora de a concepe și a redacta, utilizând limbajul de specialitate cât și cunoștințe din alte domenii, o prezentare media, o creație literară, un material publicitar.

Obiectivele proiectului:

 • educarea elevilor în sprijinul respectului față de eroii locali și naționali;
 • implicarea activă a elevilor în examinarea biografiilor unor personalități istorice, a unor oameni de știință și de cultură celebri din județul lor și din țară;
 • aprofundarea cunoștințelor elevilor și dezvoltarea de atitudini investigative asupra vieții și activității personalităților locale și naționale;
 • cunoașterea biografiei personalităților care au dat numele școlilor în care studiază;
 • realizarea unei bune comunicări între parteneri, în spiritul respectului și al toleranței.

Durata protocolului: 15 noiembrie 2009- 15 iunie 2010

Grupul țintă
: Proiectul se adresează:

 • Direct - elevilor și profesorilor implicați în derularea proiectului
 • Indirect - părinților și comunității locale.
 
Powered by counter.bloke.com
Acest domeniu a fost înregistrat prin ROMARG.RO
web hosting by ROMARG.RO
Upload: Wednesday 18/11/2009
LastUpdate: Saturday, 05.06.2010 8:18
webmaster: Denis A. Berger
Articolele nu angajază decât responsabilitatea autorilor, și nu reflectă în mod necesar opinia redacției.
Reproducerea integrală sau parțială a oricărui material fără acordul scris al echipei de proiect este interzisă.