Proiectul > Argument
 • Într-o societate marcată din ce în ce mai mult de superficialitate, de cultul nonvalorii și al devenirii prin deja proverbialul "mă descurc", este deosebit de important ca elevii noștri să cunoască reperele de performanță profesională și morală atinse de personalitățile romanești, prin muncă, tenacitate și responsabilitate. Cunoașterea activității, a rezultatelor deosebite obținute de personalități marcante din diferite domenii, al căror nume îl poartă azi unele instituții de învățământ, pot contribui la dezvoltarea respectului pentru valorile naționale.
 • Prin activitățile propuse, elevii își vor aprofunda cunoștințele referitoare la personalități locale și naționale, vor fi determinați să investigheze pentru a afla, iar competiția, premierea celor mai reprezentative produse de proiect, îi vor motiva pentru a deveni mai creativi.
 • Posibilitatea de a discuta, a colabora și a schimba idei pe parcursul derulării unui proiect, este în măsură să dezvolte elevilor spiritual de cooperare, să-i învețe să lucreze în echipă, să se respecte reciproc.

Școli implicate:

 • COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU
 • GRUP ȘCOLAR "NICOLAE TECLU" COPȘA MICĂ
 • LICEUL TEORETIC " TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA
 • COLEGIUL NAȚIONAL " FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA
 • ȘCOALA  CU CLASELE I-VIII "I.G.DUCA" RÂMNICU VÂLCEA
 • GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC TURCENI
 • COLEGIUL NAȚIONAL " INOCHENTIE MICU CLAIN " BLAJ
 • ȘCOALA  CU CLASELE I-VIII "ION AGÂRBICEANU" CENADE